โปรดระวัง!!!

ลูกค้าที่ประสงค์จะตรวจ DNA ที่เคารพทุกท่าน ปัจจุบันพบบริษัทเอกชนบางแห่ง อ้างว่าส่งตัวอย่าง DNA ไปตรวจที่ต่างประเทศ โดยคิดค่าบริการในราคาถูกใกล้เคียงกับหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อเป็นการล่อใจ ให้ลูกค้าหลงเชื่อ และตัดสินใจเข้ารับบริการ ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วไม่สามารถทำราคาถูกได้ เนื่องจากอุปกรณ์ สารเคมีมีราคาสูงมาก มีเพียงหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่สามารถให้ราคาถูกได้ เพราะหน่วยงานของรัฐมีงบประมาณของราชการคอยสนับสนุน

 

การกระทำดังกล่าวเป็นการทำให้ผู้ที่ประสงค์ที่จะตรวจ DNA เพื่อไขข้อสงสัยของตัวเองนั้นถูกหลอก ทั้งทำให้เสียเงิน และยังได้รับผลการตรวจที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความจริงอีกด้วย สังเกตได้ว่าผลการตรวจจากบริษัทดังกล่าวมักจะเป็น Positive (มีความสัมพันธ์กัน) เพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ติดใจในผลตรวจ แต่ก็มีลูกค้าหลายท่านยังคลางแคลงใจในผลตรวจ จึงขอตรวจใหม่กับบริษัทของเรา และหน่วยงานของรัฐบางแห่ง ซึ่งผลการตรวจที่ได้ออกมาตรงกันข้ามกับบริษัทดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดระวัง และขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนที่จะเสียเงินกับเรื่องใหญ่ที่มีผลกับทั้งชีวิตของคนคนนึง
**หากลูกค้าประสงค์จะตรวจ DNA ในราคาถูก ขอแนะนำให้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น

บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด

บริษัทเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดดำเนินธุรกิจด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เพื่อรองรับความต้องการที่มีค่อนข้างมากในปัจจุบัน แต่ไม่สามารถหาสถานที่ให้บริการได้ซึ่งมีแต่หน่วยงานของรัฐเท่านั้น ปัจจุบันหน่วยงานเหล่านี้มีงานล้นมืออยู่แล้วทำให้ไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานานมาก รวมถึงบุคลากรทางด้านนี้ที่ยังขาดแคลนอยู่อีกมาก กระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญของบริษัท รวมถึงยังมีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

เรามีบริการเก็บตัวอย่าง DNA เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ

ทราบผลภายใน 3 วันทำการ
เก็บรักษาความลับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

บริการของเรา

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นบิดา

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นบิดา

ทดสอบโดยการเปรียบเทียบแบบแผนสารพันธุกรรมของเด็กกับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นพ่อ

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นมารดา

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นมารดา

ทดสอบโดยการเปรียบเทียบแบบแผนสารพันธุกรรมของเด็กกับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นแม่

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นพี่น้อง

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นพี่น้อง

เป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ตั้งแต่ 2 บุคคลขึ้นไป

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นฝาแฝด

เป็นการพิสูจน์ว่าฝาแฝดเกิดมาจากไข่ใบเดียวกันหรือต่างไข่.

บริการตรวจพิสูจน์ทารกในครรภ์

บริการตรวจพิสูจน์ทารกในครรภ์

ยืนยันความเป็นบิดาได้ตั้งแต่เด็กยังไม่คลอด ระหว่างทารกในครรภ์กับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นพ่อและแม่

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย

เพื่อพิสูจน์ว่า ปู่ ย่า ตา ยายและหลาน จะมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือไม่

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นลุง ป้า น้า อา

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นลุง ป้า น้า อา

ทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าลุง ป้า น้า อาและหลานมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันหรือไม่

 โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์:
02 140 0364084 710 1959098 556 9644

การรับรอง

ISO/IEC 17025:2005

ISO/IEC 17025:2005
ISO/IEC 17025:2005

บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขทะเบียน 1241/56

ตรวจ DNA คืออะไร

การตรวจ DNA เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งเป็นวิธีที่ชัดเจนและแม่นยำที่สุด เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพราะทุกคนจะมีสารพันธุกรรมของตัวเองซึ่งก็คือ ดีเอ็นเอ นั่นเอง โดยแท้จริงแล้ว มนุษย์ทุกคนจะมี DNA ที่ได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ ซึ่งดีเอ็นเอจะไม่เหมือนกันเลย แม้กระทั้งพี่น้องท้องเดียวกันยกเว้นฝาแฝดแท้ที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันเท่านั้น และเนื่องจากข้อเท็จจริงนี้ จึงระบุได้ว่าการทดสอบดีเอ็นเอเป็นวิธีที่สามารถสรุปความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างบุคคลได้ ดังนั้นการตรวจดีเอ็นเอจึงเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว

การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ผู้ที่เป็นมารดาจำเป็นต้องเข้าร่วมทดสอบด้วยหรือไม่

สำหรับการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดานั้น เป็นการทดสอบเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตร ซึ่งมารดาไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทดสอบก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการทดสอบนี้ถ้ามีตัวอย่างของมารดามาร่วมทดสอบด้วย ก็จะทำให้ผลการตรวจมีความแม่นยำสูงมากขึ้น

การทดสอบดีเอ็นเอทำได้อย่างไร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของบริษัท (DTL) จะเก็บตัวอย่างเซลล์กระพุ้งแก้ม(หรือตัวอย่างอื่นๆ)ของผู้ที่ต้องการทดสอบ โดยการเก็บตัวอย่างจากเซลล์กระพุ้งแก้มนั้นจะทำโดยนำก้านพลาสติกปลายพันสำลี (swab) ที่มีความสะอาดสูงและปลอดเชื้อไปถูขึ้น-ลง และหมุนเบาๆบริเวณกระพุ้งแก้มด้านในช่องปาก นานประมาณ 20 วินาที วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและไม่เจ็บปวด เพราะจะคล้ายๆกับการแปรงฟัน

กระบวนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอใช้เวลานานเท่าใด

ทางบริษัท (DTL) จะรายงายผลการทดสอบให้แก่ท่านภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับตัวอย่างครบแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะนำตัวอย่างเซลล์กระพุ้งแก้มหรือตัวอย่างอื่นๆที่จะใช้ทดสอบเข้าสู่ห้องปฏิบัติการของบริษัทโดยตรง

เด็กอายุเท่าไหร่จึงจะสามารถตรวจดีเอ็นเอได้

เด็กสามารถตรวจดีเอ็นเอได้ทันทีตั้งแต่แรกเกิด โดยเก็บตัวอย่างจากเซลล์กระพุ้งแก้มภายในช่องปาก ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็วและไม่เจ็บปวด

ผลการตรวจดีเอ็นเอมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยเพียงใด

การตรวจดีเอ็นเอเป็นการตรวจเพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างบุคคล ดังนั้น หากบุคคลที่เข้าร่วมทดสอบไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด ค่าความแม่นยำของผลการทดสอบสามารถยืนยันได้ 100% ซึ่งหมายความว่าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอน แต่หากบุคคลที่เข้าร่วมการทดสอบมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด ผลการทดสอบจะแสดงค่าความความเชื่อมั่นที่ 99.999% หมายถึงว่ามีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดอย่างแน่นอน

ตรวจดีเอ็นเอ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำหลายแห่งให้เป็นผู้วิเคราะห์ DNA ของลูกค้าโรงพยาบาล

ที่อยู่

บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด
559/54 บ้านกลางเมือง รัชดา36 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
: 8.30น. – 17.30น.
เรามีบริการเก็บตัวอย่างเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อ

02 140 0364
084 710 1959
098 556 9644

วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
084 710 1959
098 556 9644

Fax: 02 1400365
email: support@dnathailand.com

โซนภาคตะวันออก ติดต่อที่

คลินิกสมศักดิ์การแพทย์

(ใกล้โรงรับจำนำพรทวี)
84-86 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ติดต่อ โทร 038 313 725
คุณจันทนา โทร 087 136 7450

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 20.00 น.
เสาร์ 9.00น. – 12.00 น.
หยุด วันพุธ และวันอาทิตย์

 

ภาคเหนือตอนล่าง ติดต่อ

คลินิกเทคนิคการแพทย์
ไบโอแล็บ พิษณุโลก

ถัดจากห้างนาฬิกาฟ้าไทย (ก่อนถึงวงเวียนหอนาฬิกา)
ติดต่อ โทร 055 252 186, 055 248 441, 086 931 5590

เวลาทำการ
เวลาทำการ 7.00น. – 20.30 น. ทุกวัน

โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อ

มุกดาหารเฮลท์แล็บ สหคลินิก

ตั้งอยู่สี่แยกไฟแดงก่อนถึงโรงพยาบาลมุกดาหาร
ติดต่อ คุณเสาวนีย์ 080 4879 559 , 042 614 692


เวลาทำการ

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.30 น. – 13.30น.
และ 16.30 น. – 20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 7.30 น. – 13.30 น.

โซนภาคใต้ ติดต่อ

คลินิกเทคนิคการแพทย์สยาม ภูเก็ต

76 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ติดต่อ คุณชญานันท์ 076 219 493

เวลาทำการ
เวลาทำการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 7.30 น. – 16.30น.

จำนวนผู้เข้าชม